Πρώτη επίσκεψη

Κατά την πρώτη επίσκεψη ενημερώνεστε για τις δυνατότητες του Smile Makeover Private Dental Clinic. Ακολουθεί λήψη ιστορικού (ιατρικού και οδοντιατρικού), κληνική εξέταση και αν χρειασθεί λαμβάνεται ψηφιακή ακτινογραφία.

Σε περιπτώσεις που αφορούν αισθητικές αποκαταστάσεις προχωράμε σε καταγραφή της αρχικής εικόνας με αποτυπώματα και ενδοστοματική κάμερα, ώστε να ακολουθήσει η σχεδίαση του χαμόγελου “smile design” δείχνοντας σας σε προσομοίωση το τελικό αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες.

Κατά το πέρας της επίσκεψης θα σας δοθεί το γενικο σχέδιο θεραπείας, εμπεριέχοντας και το κόστος, το οποίο διεκπεραιώνεται και με άτοκο διακανονισμό μέσω πιστωτικών καρτών.