Βασίλης Χατζηπορτοκάλης

Βιογραφικό

Χειρουργός οδοντίατρος μετεκπεδευθείς σε αισθητικές αποκαταστάσεις στόματος και εμφυτευματολογία στο
NEW YORK UNIVERSITY OF DENTISTRY | Νέα Υόρκη Η.ΠΑ.

Επαρκής κατάρτηση σε εφαρμογές laser και στην ομοιπαθητική οδοντιατρική.