Ομοιοπαθητική οδοντιατρική

Η ομοιοπαθητική θεραπεία είναι εξατομικευμένη μέθοδος αντιμετώπισης πολλών παθήσεων με εφαρμογή και στην οδοντιατρική. Σε ασθενείς που βρίσκονται σε ομοιοπαθητική θεραπεία ένεκα κάποιας γενικής πάθησης λαμβάνεται υπόψη ούτως ώστε να μην αντιδοτηθούν τα ανάλογα φάρμακα.

Γενικά εχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε την ομοιπαθητική σε θεραπείες του στοματικής κοιλότητας σε πολλές παθήσεις.